برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

چالش جمهوری و سلطنت در ایران زوال قاجار و روی کار آمدن رضاشاه


۲۴۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-305-552-3-
تاریخ نشر:۷۹/۱۱/۳۰ قیمت :۱۴۵۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۲۳۹۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
نگارنده در کتاب حاضر چگونگی طرح و گسترش اندیشه جمهوری خواهی و پیدایش جنبش‌های جمهوری خواهانه در اواخر دوران قاجار را تشریح کرده، سپس حرکت رضاخان برای تصرف قدرت مطلق را که با یک جنبش جمهوری خواهی کاذب همراه بود، ارزیابی می‌کند . مباحث کتاب در دوازده فصل با این عناوین سامان یافته است1 :ـ تحول اندیشه سیاسی و پیشینه جمهوری خواهی در ایران، 2ـ کودتای سوم اسفند 1299ش، 3ـ کابینه سید ضیاء، 4ـ کابینه قوام‌السلطنه (بررسی مختصری درباره قیام کلنل پسیان و جنبش جنگل)، 5ـ کابینه مشیرالدوله با (نگاهی به کودتای لاهوتی)، 6ـ کابینه دوم قوام السلطنه، 7ـ کابینه مستوفی‌الممالک، 8ـ کابینه مشیرالدوله، 9ـ جنبش جمهوری خواهی (وقایع‌نگاری تحلیلی)، 10ـ روحانیت و جنبش جمهوری خواهی، 11ـ روشنفکران و جنبش جمهوری خواهی همراه با بررسی انعکاس جمهوری خواهی ایران در خارج از کشور، 12ـ قدرت‌های بیگانه و جنبش جمهوری خواهی ایران . کتاب با فهرست منابع (شامل :منابع اصلی، اسناد و گزارش‌های سیاسی، مطالعات و ماخذ، مقالات، دواوین و کلیات اشعار و آثار) و فهرست اعلام به پایان می‌رسد .


كتاب قبلی كتاب بعدی