برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

پنجمین بیست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی و کلامی و تاریخ علم و گزارش سفرهای علمی


۵۶۴ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5552-14-1-
تاریخ نشر:۸۰/۰۴/۲۷ قیمت :۳۲۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۴.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این مجموعه شامل نوشته‌هایی است از "مهدی محقق "که به صورت مقاله، مقدمه بر کتاب، گزارش، ترجمه‌های کوتاه و نظایر آن درج گردیده است .عناوین برخی از آنها بدین قرار است" :جنبه‌های اساسی علم و دانش در تمدن اسلامی"، "مقدمه‌ای بر جهانگیر نامه تصحیح شادروان دکتر ضیاء‌الدین سجادی"، "گزارشی کوتاه از مجمع علمی بین‌المللی ابن رشد"، "دو گفتار درباره نهادهای آموزشی"، "عدالت و صلح در تمدن اسلامی"، "گزارش ده سفر علمی"، "کوشش در معرفی تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران "و "ترجمه چهل حدیث شریف ."


كتاب قبلی كتاب بعدی