برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

جایگاه گرجیها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران


۳۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-7016-26-3-
تاریخ نشر:۸۰/۰۶/۱۷ قیمت :۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۹۸۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اصفهان - اصفهان

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر تحقیقی است درباره پیشینه تاریخی و فراز و نشیب‌های مردم گرجی و سرزمین گرجستان در طول تاریخ از عهد باستان تا دوران معاصر، همچنین مناسبات آن با ایران که دوره‌های متعدد اوج و حضیض را پیموده، نیز عواقب و آثار این مناسبات که در یازده بخش سازمان یافته است .بخش اول طی دو فصل، بحثی است درباره ضرورت تحقیق، محدودیت‌های موضوع و نقد و بررسی منابع . در بخش دوم به منظور آشنایی اجمالی با منطقه گرجستان این اطلاعات درج شده است :موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی، ترکیب جمعیتی، استان‌های تاریخی، وجه تسمیه گرجی‌ها و گرجستان، نژاد و زبان گرجی‌ها، گرجستان و تفلیس از دیدگاه سیاحان و آغاز تاریخ گرجستان .در بخش سوم مناسبات ایران و گرجستان در دوران باستان بررسی گردیده و در بخش چهارم روابط ایران و گرجستان از ظهور اسلام تا عصر صفوی ارزیابی شده است .بخش پنجم به مناسبات ایران و گرجستان در عصر صفویه اختصاص یافته است .تحقیق درباره مناسبات ایران و گرجستان از سقوط صفویه تا پایان زندیه موضوع بخش ششم کتاب است .در بخش هفتم نیز روابط ایران و گرجستان در عهد قاجار، به ویژه لشکرکشی آقا محمدخان به تفلیس و نقش گرجستان در جنگ‌های ایران و روس بررسی می‌شود .بخش هشتم شامل بررسی موقعیت و سرنوشت و وضعیت گرجی‌ها در ایران است .در این بخش ابتدا به چگونگی ورود گرجی‌ها به ایران در ادوار تاریخی مختلف به ویژه دوره صفوی، افشار و قاجار و وضع سیاسی و اجتماعی آن دوران اشاره می‌شود ;سپس از پراکندگی جغرافیایی اسکان گرجی‌ها در ایران سخن می‌رود که مهم‌ترین آنها فرح‌آباد مازندران، خراسان، فارس، اصفهان و فریدن هستند .در خاتمه بخش هشتم نیز به موضوع اسلام آوردن گرجی‌ها اشاره شده است .در بخش نهم حکام و امرای گرجی ایران در عصر صفوی و پس از آن، همراه با ذکر پاره‌ای از اقدامات آنها، معرفی می‌شود .بخش دهم به معرفی شعرای گرجی پارسی گوی پس از اسلام در تفلیس و ایران اختصاص دارد و آخرین بخش نیز مطلبی است با عنوان "جایگاه فرهنگ و ادب پارسی در گرجستان "که از دو فصل" :مناسبات فرهنگی و ادبی "و "ترجمه کتب فارسی به گرجی "تشکیل شده است .کتاب با فهرست منابع و ضمایم (شامل نقشه‌ها و تصاویر) به پایان می‌رسد .


كتاب قبلی كتاب بعدی