برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی


۲۵۰ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۱/۰۱/۰۱ قیمت :۱۸۰ ریال
كد دیویی:۱۴۶.۴۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی