برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گزارش هورمون در پرورش اندام: گسترش، بکارگیری و داوری در مورد هورمون‌ها بعنوان مواد دوپینگ کننده...


۱۶۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-449-036-3-
تاریخ نشر:۸۱/۰۲/۱۴ قیمت :۱۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۶۱۵.۷۰۸۸۷۹۶
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در این کتاب اساس فیزیولوژیکی و داروشناسی هورمون‌های مختلف رشد، در قالب مواد دوپینگ در رشته ورزشی پرورش اندام، بررسی می‌گردد .افزون بر آن، درباره کاربردها، خطرات و تاثیرات جانبی هر یک توضیح داده می‌شود .این مواد عبارت‌اند از :هورمون‌ها، پروهورمون‌ها، انسولین، آنتی استروژن‌ها، مواد حمایت کننده، و داروهای بازدارنده اشتها و داروهای دیورتیک .در صفحات پایانی کتاب به نماتی درباره استفاده از داروهای شیمیایی برای آمادگی در مسابقات، بازار سیاه داروهای دوپینگ اشاره می‌شود .


كتاب قبلی كتاب بعدی