برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زن در فرهنگ و اندیشه اسلامی: جستاری در هستی‌شناسی زن


۲۷۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5883-43-1-
تاریخ نشر:۸۲/۱۲/۱۳ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۴۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:قم - قم

معرفی مختصر كتاب
مباحث این کتاب عمدتا بر پایه تعالیم اسلامی است که در آن، ابتدا موضوع "مشترکات تکوینی زن و مرد" مطرح می‌شود و در پی آن، این مباحث تشریح می‌گردد. اشتراک زن و مرد در برخورداری از گوهر انسانی، اشتراک زن و مرد در هدف غایی آفرینش، همگونی کمال زن و مرد، مبحث دوم کتاب شرح و بررسی "تفاوت‌های زن و مرد" است که این مباحث را شامل می‌شود: تفاوت زن و مرد در ادراک، تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات، تفاوت زن و مرد در میل و گرایش، و بررسی اجمالی چند نکته درباره تفاوت‌های زنان و مردان.


كتاب قبلی كتاب بعدی