برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روز رستاخیز: نمایشنامه


۹۴ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۲۰۰ نسخه ISBN: 964-94402-4-0-
تاریخ نشر:۸۳/۰۴/۱۵ قیمت :۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۲.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:اصفهان - شاهین شهر

معرفی مختصر كتاب
این نمایش‌نامه بر اساس رمان "محشر صغرا" نوشته "تادئوش کرنویتسکی"، نویسنده لهستانی، تدوین گردیده است. در این بازخوانی نگارند‌گان، اذعان نموده‌اند: "گاه روند قصه را در جایی مسدود کردیم تا از جایی دیگر آن را پی‌بگیریم. شخصیتی را رها کردیم تا شخصیتی دیگر را پررنگ‌تر کنیم. شخصیتی را ساختیم تا برآیند چندین و چند شخصیت باشد و از همه روشن‌تر، تمامی مکان‌های رمان را به یک نقطه انتقال دادیم. در واقع اتاق تادئوش، قهرمان نمایش‌نامه روز رستاخیز تبدیل به چهار راهی شد که آدم‌ها در آن به یک دیگر، و از همه مهم‌تر به خود تادئوش برخورد می‌کنند. و همه این‌ها یک اختلاف بزرگ میان ما و کرنویتسکی پدید آورد، قهرمان کرنویتسکی حرکت می‌کند و دست آخر به یک انتخاب می‌رسد، قهرمان ما از همان اول یک انتخاب شده است، انتخاب شده‌ای که به سوی تقدیر رانده می‌شود". برای نمونه، تادئوش، روز رستاخیز را چنین بازگو می‌کند! "من امروز که این جا ایستاده‌ام، به یقین می‌گویم همه آن چه ساخته‌ایم، اینک به دست ویرانی است. چرا که "دجال" بر زمین نازل شده است. من کابوس او را دیده‌ام... "دجال" اینک در هر یک از ما مسکن گزیده است.... از همین رو است که باید همه چیز در آتش بسوزد. همه چیز تا به آخر. تمام کثافت‌ها و پلیدی‌ها، و تمام گناهان.... او با من گفت که برای قربانی کردن، به جای کشتن بره یا برادرت یا همسایه‌ات، خودت را قربانی کن. و من خود را قربانی کرده‌ام. من اینک در پایان جهان ایستاده‌ام، که امروز روز رستاخیز است. در رستاخیز شما و من".


كتاب قبلی كتاب بعدی